Actualment ja no hi ha cap dubte que les arts marcials i entre ells el karate, són considerades una activitat que ajuda en la formació i desenvolupament dels més petits i com no també, a tots aquells que ho practiquen. Una bona prova d’això és que la UNESCO va declarar el karate com l’esport més aconsellat per als nens.

Hi ha molt d’escrit sobre els efectes físics de la pràctica d’aquest esport però hem de tenir en compte que hi ha també altres motius molt importants. La respiració és fonamental en la realització de les tècniques en tots els esports però en el karate tenen una rellevància major. Si partim de la base que els exercicis  de defensa i atac que es duen a terme, són moviments encadenats que tenen el seu major moment en la realització dels katas, que per a la meva manera de veure el karate, són meditacions en moviment on cal tenir la concentració, la respiració i la visualització del moviment de manera completa encara que físicament no es vegi, en un grau d’atenció plena molt alt, si volem dur a terme la seva execució el més correcta possible.

 Amb el karate s’aprèn a captar estímuls tan subtils que són virtualment inapreciables per a algú que no ho practica, que delaten la imminència de l’impuls, la qual cosa fa que els practicants d’aquest art marcial puguin anticipar-se als estímuls, més que reaccionar contra els mateixos. Es millora la visió perifèrica i les estratègies de cerca perceptiva i visual. L’autocontrol i el temps de reacció són unes variables que es milloren amb la pràctica del karate, buscant sempre l’anticipació com a mètode de defensa o atac si cal. Tot esport té un cim de coneixement, quant a tècniques per a perfeccionar la seva pràctica, i després què queda?…En el karate, és quan comença l’esotèric, la qual cosa no veiem, la qual cosa es diu karate intern, on acaba l’esport i comença una filosofia de vida, un coneixement espiritual o com vulguem nomenar-lo i aquest coneixement va més enllà d el físic, més enllà de tot el banal, de tot el material i on és cosa de cadascun descobrir-ho o no.

Us convido a tots a practicar el KARATE-DO fins als 100 anys.